Krásné Vánoce,
šťastný a rozmanitý rok #2018
Poskytujeme vám vodu, energie a odpadové služby s respektem k přírodě. Vše živé je propojené,
proto je ochrana a obnova biodiverzity prioritou celé skupiny Veolia. #biodiverzita